Hoạt động phong trào

Hàng năm phấn đấu 100% giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu Lao động giỏi cấp trường và từ 4 - 5 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Được biết, trong nhiệm kỳ 2012-2017 CĐ Trường THCS Yên Sở luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều giải pháp hoạt động phù hợp nên đã đạt hiệu quả tốt ở các mặt công tác, nhất là trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua - Ảnh 1

Đại hội CĐ Trường THCS Yên Sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ

Từ các các phong trào thi đua truyền thống của tổ chức công đoàn như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” đến các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang đặc thù của ngành giáo dục như phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; các hội thi “Giáo viên dạy giỏi” v.v… đều được CĐ phối hợp với chuyên môn nhà trường triển khai sâu rộng với hình thức đổi mới, nội dung sát thực, thu hút đông đảo đoàn viên CĐ, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia.

Hưởng ứng thi đua, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo hướng chuẩn hóa, rèn luyện ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, tích cực đúc rút, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm.

Kết quả, trong 5 năm qua, toàn trường có hơn 100 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, 27 Giáo viên dạy giỏi cấp quận và 5 Giáo viên, kế toán giỏi cấp Thành phố, 25 người đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường cũng đã có hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A,B,C cấp trường, trong đó có 20 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp Thành phố.

Trong nhiệm kỳ tới, CĐ Trường THCS Yên Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào các phong trào nòng cốt như “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” v.v... phấn đấu hàng năm có 100% giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; từ 4 - 5 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp quận; 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu Lao động giỏi cấp trường và từ 4 - 5 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đồng thời phấn đấu 100% đoàn viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; 100% gia đình đoàn viên đạt Gia đình văn hóa; hàng năm nhà trường đạt “Môi trường giáo dục Xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”.

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Giải toán trên mạng cùng VOlympic